Англійська мова : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.100102 «Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "Ту Прінт"

Анотація

Видання розраховане на студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» механіко-транспортного спрямування. Посібник містить комплекс вказівок для активізації пізнавальної діяльності майбутнього фахівця через самопідготовку до заліку або іспиту в процесі виконання різнотипних вправ та тестів, залучаючи систему Moodle.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 5 від 17.12.2015р.)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.100102 «Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» / уклад. К. Г. Якушко. - К. : ТОВ "Ту Прінт", 2015. - 145 p.