Організація індивідуальної роботи з дисциплін професійно-практичної підготовки студентів аграрних вищих закладів освіти : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Представлено комплексний аналіз наукової проблеми індивідуалізації навчання студентів, здійснено педагогічне проектування компетентнісно орієнтованої методики індивідуальної роботи з дисциплін професійно-практичної підготовки студентів аграрних вищих закладів освіти. Дана методика реалізується у процесі фахової підготовки студентів спеціальності «Землевпорядкування». Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у процес індивідуальної роботи з майбутніми фахівцями. Дослідження здійснюється шляхом аналізу актуальної педагогічної проблеми у методологічних площинах загального, особливого та одиничного. Монографія рекомендована викладачам, аспірантам, студентам як Національного університету біоресурсів і природокористування України, так і інших вищих навчальних закладів – тим, хто прагне розширити свої знання з науково-дослідницької діяльності щодо підвищення якості науково-дослідницької та професійної підготовки майбутніх фахівців.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22.11.2017 року)

Ключові слова

соціальна педагогіка

Бібліографічний опис

Організація індивідуальної роботи з дисциплін професійно-практичної підготовки студентів аграрних вищих закладів освіти : монографія / С. О. Кубіцький, Л. Ю. Кочеригін. - К. : Міленіум, 2017. - 259 с.

Зібрання