Англійська мова для підготовки фахівців за напрямом 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" у ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації : навчальний посібник. Частина 1

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "Ту Прінт"

Анотація

Пропонується комплекс допоміжних матеріалів для вивчення англійської мови із механіко-транспортним професійним спрямуванням, які поширюють та систематизують основні положення електронного курсу для дистанційного режиму вивчення дисципліни. Кожна граматична та лексична теми містять ключові слова та запитання для самоперевірки. В кінці кожного модуля - узагальнюючі запитання та тести для самопідготовки до написання модульних робіт, залікової та екзаменаційної роботи. Представлення кожного модуля супроводжується також крилатими фразами для загального розвитку студентів. У виданні також обґрунтовано розроблено бланки журналу оцінок для координації самостійної роботи під керівництвом викладача, елементи професійної англійської мови, пов‟язаної з загальною науковою лексикою та елементами ділового спілкування на письмі.

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-17381 від 13.11.2013р.)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова для підготовки фахівців за напрямом 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" у ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації : навчальний посібник. Частина 1 / К. Г. Якушко, Л. І. Чапала. - 2-е перевидання, доповнене. - К. : ТОВ "Ту Прінт", 2015. - 306 p.