Кортикальна регуляція обміну ліпідів у свиней

Анотація

Монографія присвячена з’ясуванню ступеня та характеру впливу типологічних особливостей нервової системи на обмін ліпідів в організмі свиней різних вікових груп. Вперше проведено комплексне дослідження показників обміну ліпідів у свиней різних вікових груп із різними особливостями коркових процесів. Встановлено взаємозв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів із показниками обміну ліпідів в організмі свиней, а також ступінь впливу індивідуальних особливостей нервової системи на показники обміну ліпідів в організмі поросят після відлучення від свиноматок. Монографія розрахована на наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів ветеринарної медицини.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року.

Ключові слова

ветеринарна ендокринологія, ветеринарія, ветеринарна медицина

Бібліографічний опис

Кортикальна регуляція обміну ліпідів у свиней : монографія / В. В. Карповський [та ін.]. - К. : , 2017. - 144 с.

Зібрання