Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання

Анотація

У монографії за результатами проведеного дослідження викладено теоретичні, методологічні та практичні засади організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, наведено характеристику форм та джерел фінансового забезпечення суб’єктів господарювання в аграрному секторі та обґрунтувано специфіку функціонування фінансового механізму суб’єктів господарювання. Визначені основні проблемні аспекти фінансового забезпечення стійкого розвитку аграрних суб’єктів господарювання та розроблено пропозиції щодо гармонізації фінансового механізму аграрних підприємств. Розрахована на студентів магістерських програм економічних спеціальностей, аспірантів, наукових працівників, фахівців, керівників аграрних підприємств

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 30 березня 2016 р.)

Ключові слова

фінанси АПК

Бібліографічний опис

Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання : монографія / Н. М. Давиденко [та ін.] ; За ред. Н. М. Давиденко. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 320 с.

Зібрання