Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем

Анотація

Навчальний посібник містить розділи, які розкривають основні визначальні принципи проведення лісопатологічного моніторингу як невід’ємної складової лісозахисту, зокрема обстеження розсадників, насаджень різних класів віку та методи моніторингу насаджень на основі даних дистанційного зондування Землі. Також розглянуто екологію шкідливих організмів лісових екосистем та причини порушення нормального стану лісів. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового господарства та лісозахисту

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Моніторинг шкідливих організмів, Лісові екосистеми, Лісова ентомологія

Бібліографічний опис

Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем : навчальний посібник / Н. В. Пузріна [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2021. - 273 с.