Оптимізація режимів руху крана-маніпулятора з гідроприводом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

Монографія написана на основі теоретичних та експериментальних досліджень режимів руху гідравлічних механізмів приводу ланок стрілової системи крана-маніпулятора. Побудовано математичні моделі динаміки переміщення вихідних ланок механізмів приводу та відповідно ланок стрілової системи. На основі математичних моделей проведено динамічний аналіз режимів роботи механізмів приводу та ланок стрілової системи. Наведено програму та методику експериментальних досліджень режимів руху ланок стрілової системи крана-маніпулятора. Керування рухом під час проведення експериментів виконано за допомогою розробленого конструктивно зміненого золотника. Для обробки масивів експериментальних даних використані розроблені авторами методи та методи статистичного аналізу. Встановлено загальні положення, які дозволяють підвищити ефективність роботи механізмів приводу ланок стрілової системи за рахунок реалізації оптимальних режимів руху. Призначена для наукових та інженерних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та студентам машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Публікується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

кран-маніпулятор, кран, гідропривід

Бібліографічний опис

Ловейкін, В'ячеслав Сергійович. Оптимізація режимів руху крана-маніпулятора з гідроприводом : монографія / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич, О.О. Сподоба. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2021. - 264 с.

Зібрання