Кортикальні механізми регуляції адаптаційних реакцій корів на дію подразників: Монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У монографії викладено результати дослідження, що виконувалися на кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. Робота присвячена вивченню особливостей прояву реакцій адаптації та патологічних змін в організмі великої рогатої худоби різних типів вищої нервової діяльності при дії хімічного, біологічного та технологічних факторів стресового характеру і розробці способів фізіологічної корекції реактивності та продуктивності. У роботі на основі експериментальних досліджень встановлено ступінь і характер взаємозалежності типологічних особливостей вищої нервової діяльності та основних реакцій адаптації й патологічних змін в організмі корів до та після дії подразників. На основі проведених досліджень рекомендовані нові наукові підходи до фізіологічної корекції продуктивності та реактивності тварин. Встановлений позитивний вплив на організм корів мінеральних кормових добавок твердих розчинів дигідрофосфатів на підтримання високого рівня резистентності і продуктивності, особливо у тварин сильних врівноважених рухливих типів вищої нервової діяльності

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України Протокол № 4 від 26 листопада 2014 р.

Ключові слова

кортикальні механізми регуляції, адаптаційні реакції, реакція на дію подразників, корови

Бібліографічний опис

Зібрання