Нормативні документи (ISO, МФСЗ, ДСТУ), що використовуються при викладанні дисциплін спеціалізації «Карантин рослин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено довідковий перелік нормативних документів, що використовуються при вивченні навчальних дисциплін спеціальності «Карантин рослин». У довіднику наведений глосарій найбільш уживаних фітосанітарних термінів, які зустрічаються у вітчизняній та європейській літературі та процедура розробки міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів. Матеріали можуть бути використані студентами спеціальності «Захист рослин», фахівцями з карантину та захисту рослин

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, протокол № 4 від «19» вересня 2015 року

Ключові слова

карантин рослин, стандарти, стандартизація с.-г.

Бібліографічний опис

Нормативні документи (ISO, МФСЗ, ДСТУ), що використовуються при викладанні дисциплін спеціалізації «Карантин рослин» : довідник для студентів спеціальності «Карантин рослин» «Захист рослин» / уклад.: О. О. Сикало, Т. О. Чернега, А. В. Дащенко. - К. : , 2015. - 87 с.