Нормативні документи (ISO, МФСЗ, ДСТУ), що використовуються при викладанні дисциплін спеціалізації «Карантин рослин»

Анотація

Представлено довідковий перелік нормативних документів, що використовуються при вивченні навчальних дисциплін спеціальності «Карантин рослин». У довіднику наведений глосарій найбільш уживаних фітосанітарних термінів, які зустрічаються у вітчизняній та європейській літературі та процедура розробки міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів. Матеріали можуть бути використані студентами спеціальності «Захист рослин», фахівцями з карантину та захисту рослин

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, протокол № 4 від «19» вересня 2015 року

Ключові слова

карантин рослин, стандарти, стандартизація с.-г.

Бібліографічний опис

Нормативні документи (ISO, МФСЗ, ДСТУ), що використовуються при викладанні дисциплін спеціалізації «Карантин рослин» : довідник для студентів спеціальності «Карантин рослин» «Захист рослин» / уклад.: О. О. Сикало, Т. О. Чернега, А. В. Дащенко. - К. : , 2015. - 87 с.