Програмне забезпечення в обчислювальній математиці та моделюванні

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ОС «Бакалавр» біологічних та інженерних спеціальностей які вивчають математичні і статистичні методи та елементи моделювання у наукових дослідженнях. Посібник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення стосовно взаємозв'язку інформаційних технологій, програмних засобів, математичних визначень та формул, статистичної обробки даних та розрахунків у різних математичних процесорах та середовищах, які найбільш відомі на цей час. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними роботами з використанням сучасних програмних методів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

програмне забезпечення, статистичні методи, математичні методи

Бібліографічний опис

Програмне забезпечення в обчислювальній математиці та моделюванні : навчальний посібник / І. І. Ясковець [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП України, 2017. - 236 с.