Обмін білків у організмі курей залежно від тонусу автономної нервової системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Білок є будівельним матеріалом для кожної клітини, без нього неможливе життя та розвиток організму. Метаболізм білка регулюється значною кількістю механізмів та залежить як від корму, який отримує тварина, так і від її індивідуальних особливостей. Останні визначаються центральною та автономною нервовою системою. У статті подано результати біохімічних досліджень вмісту загального білка, альбумінів та глобулінів курей кросу Кобб-Б00 з різним тонусом автономної нервової системи (АНС). Метою досліджень було з 'ясувати регулюючий вплив АНС на метаболізм білка та особливості його вмісту в сироватці крові курей м'ясного напрямку продуктивності. Визначення тонусу АНС у курей здійснювали методом варіаційної пульсометрії за Р. М. Баєвським (1984). Запис електрокардіограми проводили переносним електрокардіографом Ж3Т 01-«Р-Д» зі швидкістю руху стрічки 50 мм / с. Визначали два основних показники: моду (Мо) та амплітуду моди (Амо) частоти серцевих скорочень. Залежно від домінування відділів АНС курей поділили на три групи: (Сm - симпатикотоніки, НСm - нормо-симпатикотоніки, Нm - нормотоніки), по В голів у кожній. Амплітуду моди використовували як допоміжний показник у визначенні домінуючого відділу АНС. Кров для біохімічних досліджень відбирали з підкрилової вени двічі, на 3Б та 60 добу життя. Встановлено, що кури з проміжним типом АНС (НСm) мали статистично вищі показники вмісту загального білка, альбумінів (Р < 0,001) та глобулінів (Р < 0,01 порівняно з Нт). Вміст загального білка та глобулінів був вірогідно вищим у Сm порівняно з Нm(Р < 0,0Б). На 60 добу життя лише Ст мали вищі показники вмісту альбумінів, ніж Нт (Р < 0,01). Глобулінова фракція білка у НСm та Нm перевищувала показник Сm (Р < 0,0Б).0тже, підвищений тонус симпатичної нервової системи позитивно впливає на рівень білкових фракцій у крові птиці, зокрема забезпечує більш високий їх рівень порівняно із представниками нормотонічного типу АНС.

Опис

Ключові слова

автономна нервова система, метаболізм білка, альбуміни, глобуліни, кури

Бібліографічний опис

Обмін білків у організмі курей залежно від тонусу автономної нервової системи / А.А. Студенок, Е.О. Шнуренко, В.І. Карповський, В.О. Трокоз // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 4. – С. 123 - 130