Прогресивні технології в розсадництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У практикумі викладено теоретичний матеріал та методичні вказівки до виконання 10 практичних робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни «Прогресивні технології в розсадництві». Розроблені теми занять охоплюють основні технологічні процеси у сучасному плодовому розсаднику, а також питання сертифікації садивного матеріалу. Більшість практичних завдань студенти виконують в навчальному розсаднику кафедри садівництва, де вони під безпосереднім керівництвом викладача відпрацьовують нові елементи, притаманні інтенсивним технологіям вирощування високоякісного садивного матеріалу плодових культур. В навчальному посібнику узагальнено передовий досвід країн з розвиненим садівництвом.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

плодівництво, розсадництво, саджанці, розсада суниць

Бібліографічний опис

Прогресивні технології в розсадництві : практикум : для спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Н. В. Шевчук. - К. : , 2019. - 130 с.