Master’s Course of Business English: Навчальний посібник з англійської мови для слухачів магістерської програми економічних спеціальностей

Анотація

Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів вищих аграрних навчальних закладах IV рівня акредитації зі спеціальностей “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Фінанси і кредит”. Мета посібника – сприяти розвитку міжкультурної професійно- комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей, тобто здатності і готовності реалізувати одержані знання і вміння як у повсякденних загальних ділових, так і у фахових ситуаціях. Добір навчального матеріалу націлений на розвиток у студентів навичок і вмінь в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності

Опис

Рекомендовано Вченою радою природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис