Управління бізнесом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Управління бізнесом» для підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» розкрито основні аспекти управління бізнесом. Матеріали навчального посібника сприятимуть формуванню у майбутніх менеджерів системного мислення, набуттю теоретичних знань, практичних навичок та умінь приймати рішення з організації підприємницької діяльності, створення власної справи. Для студентів, аспірантів, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями управління бізнесом

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

управління, бізнес, менеджмент, адміністрування, підприємницька діяльність, управління бізнесом

Бібліографічний опис

Управління бізнесом : навчальний посібник / Т. І. Балановська, А. В. Троян. - К. : НУБіП України, 2019. - 404 с. - ISBN 978-617-7878-09-3