Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The oscillations of the structural elements, the drive mechanism and the traction body are minimized by optimizing the movement modes of the grain elevator during transient processes, which made it possible to increase its efficiency. Based on the chosen dynamic model, a mathematical model was created using the d'Alamber’s principle. The optimization process of the start-up mode of the bucket elevator was considered by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum. Found laws of motion for working branch, the tensioning drum and the drive drum which correspond to the optimal mode of movement of the bucket elevator. Based on the discovered laws of motion were built kinematical characteristics of the main parts of the elevator which are presented in the form of graphical dependencies for the optimal motion mode. The graphical dependencies of the effort changes in the traction body during clash on the drive drum and shrinkage from the tensioning drum also received. Based on the graphical dependencies established that during start-up bucket elevator at the optimal mode of motion there are small oscillating processes that are the smallest just in the optimization by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum.

Опис

Коливання структурних елементів, механізму привода і тягового органу зведені до мінімуму шляхом оптимізації режимів руху на елеватор під час перехідних процесів, що дозволило підвищити його ефективність. В залежності від обраної динамічна модель, математична модель була створена з допомогою принципу д ' Аламбера. Процес оптимізації пускового режиму ковшового елеватора був розглянутий критерій Середня швидкість зміни зусилля на тяговий орган під час зіткнення на приводному барабані. Знайдені закони руху робочої гілки, натяжний барабан приводний барабан, який відповідає оптимальному режиму руху в ковшовий елеватор. На основі виявлених законів руху були побудовані кінематичні характеристики основних частин ліфта, які представлені у вигляді графічних залежностей для оптимального режиму руху. Графічні залежності зміни зусиль на тяговий орган в ході зіткнення на приводному барабані і усадка з натяжної барабана також отримав. На основі графічних залежностей встановлено, що при пуску ковшового елеватора при оптимальному режимі руху є невеликі коливальні процеси, які є найменшими, всього в оптимізації за критерієм середньої швидкості зміни зусилля на тяговий орган у ході зіткнення на приводному барабані.

Ключові слова

bucket elevator, dynamic model, mathematical model, motion mode, dynamic load, effort, oscillation, ковшовий елеватор, динамічна модель, математична модель, режим руху, динамічних навантажень, зусиль, коливань

Бібліографічний опис

Loveykin V.S., Loveykin J.V., Tkachuk L.B. Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum/ V.S. Loveykin, J.V. Loveykin, L.B. Tkachuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 27-36