Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum

dc.contributor.authorLoveykin, V.S.
dc.contributor.authorLoveykin, J.V.
dc.contributor.authorTkachuk, L.B.
dc.date.accessioned2021-10-13T10:14:29Z
dc.date.available2021-10-13T10:14:29Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionКоливання структурних елементів, механізму привода і тягового органу зведені до мінімуму шляхом оптимізації режимів руху на елеватор під час перехідних процесів, що дозволило підвищити його ефективність. В залежності від обраної динамічна модель, математична модель була створена з допомогою принципу д ' Аламбера. Процес оптимізації пускового режиму ковшового елеватора був розглянутий критерій Середня швидкість зміни зусилля на тяговий орган під час зіткнення на приводному барабані. Знайдені закони руху робочої гілки, натяжний барабан приводний барабан, який відповідає оптимальному режиму руху в ковшовий елеватор. На основі виявлених законів руху були побудовані кінематичні характеристики основних частин ліфта, які представлені у вигляді графічних залежностей для оптимального режиму руху. Графічні залежності зміни зусиль на тяговий орган в ході зіткнення на приводному барабані і усадка з натяжної барабана також отримав. На основі графічних залежностей встановлено, що при пуску ковшового елеватора при оптимальному режимі руху є невеликі коливальні процеси, які є найменшими, всього в оптимізації за критерієм середньої швидкості зміни зусилля на тяговий орган у ході зіткнення на приводному барабані.uk_UA
dc.description.abstractThe oscillations of the structural elements, the drive mechanism and the traction body are minimized by optimizing the movement modes of the grain elevator during transient processes, which made it possible to increase its efficiency. Based on the chosen dynamic model, a mathematical model was created using the d'Alamber’s principle. The optimization process of the start-up mode of the bucket elevator was considered by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum. Found laws of motion for working branch, the tensioning drum and the drive drum which correspond to the optimal mode of movement of the bucket elevator. Based on the discovered laws of motion were built kinematical characteristics of the main parts of the elevator which are presented in the form of graphical dependencies for the optimal motion mode. The graphical dependencies of the effort changes in the traction body during clash on the drive drum and shrinkage from the tensioning drum also received. Based on the graphical dependencies established that during start-up bucket elevator at the optimal mode of motion there are small oscillating processes that are the smallest just in the optimization by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum.uk_UA
dc.identifier.citationLoveykin V.S., Loveykin J.V., Tkachuk L.B. Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum/ V.S. Loveykin, J.V. Loveykin, L.B. Tkachuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 27-36uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8280
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВЦ НУБіП Україниuk_UA
dc.subjectbucket elevatoruk_UA
dc.subjectdynamic modeluk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjectmotion modeuk_UA
dc.subjectdynamic loaduk_UA
dc.subjecteffortuk_UA
dc.subjectoscillationuk_UA
dc.subjectковшовий елеваторuk_UA
dc.subjectдинамічна модельuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectрежим рухуuk_UA
dc.subjectдинамічних навантаженьuk_UA
dc.subjectзусильuk_UA
dc.subjectколиваньuk_UA
dc.titleOptimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drumuk_UA
dc.title.alternativeОптимізація режиму запуску ковшового елеватора за критерієм середньої швидкості змін зусилля в тязі тіла під час зіткнення на приводний барабанuk_UA
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
27_Loveykin.pdf
Розмір:
321.78 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: