Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Ямчинський О.В.

Анотація

У монографії авторами узагальнено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність інноваційного забезпечення сільськогосподарського виробництва в контексті світогосподарських тенденцій, а також обґрунтовано найбільш перспективні напрями його подальшого розвитку для забезпечення ефективного функціонування аграрного сектору України в умовах мінливого ринкового середовища. Дане наукове видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців та керівників аграрної сфери.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

сільськогосподарське виробництво, інноваційне забезпечення, аграрний сектор, економічний розвиток

Бібліографічний опис

Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / О. Ю. Єрмаков, Є. Ю. Гнатенко, В. В. Нагорний. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2019. - 183 с.

Зібрання