Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Ямчинський О.В.
Анотація
У монографії авторами узагальнено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність інноваційного забезпечення сільськогосподарського виробництва в контексті світогосподарських тенденцій, а також обґрунтовано найбільш перспективні напрями його подальшого розвитку для забезпечення ефективного функціонування аграрного сектору України в умовах мінливого ринкового середовища. Дане наукове видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців та керівників аграрної сфери.
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
сільськогосподарське виробництво, інноваційне забезпечення, аграрний сектор, економічний розвиток
Бібліографічний опис
Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / О. Ю. Єрмаков, Є. Ю. Гнатенко, В. В. Нагорний. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2019. - 183 с.
Зібрання