Радіоекологічний моніторинг

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації про потужність поглиненої в повітрі дози, вміст радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, продукції рослинництва і тваринництва, продуктах харчування, воді та інших з метою подальшого її використання для радіаційно-гігієнічного та дозиметричного контролю. Радіоекологічний моніторинг розглядається як керований процес, завданням якого є контроль за поведінкою радіонуклідів у природних умовах і за антропогенного навантаження, аналіз отриманої інформації та складання прогнозу щодо радіаційної ситуації у майбутньому. Для студентів екологічного напрямку підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України Протокол № від 10.10.2018 р

Ключові слова

Радіоекологія, радіоекологічний моніторинг

Бібліографічний опис

Радіоекологічний моніторинг : навчальний посібник / І. М. Гудков, В. О. Кашпаров, О. Ю. Паранюк. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 194 с.