Облік і оподаткування у питаннях та відповідях : навчально-методичний посібник

Анотація

Викладено матеріал у вигляді переліку питань та відповідей на них, що розкривають зміст дисциплін «Фінансовий облік-І», «Фінансовий облік-ІІ, «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит». Матеріал викладений з урахуванням діючої національної нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів аудиту, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Призначено для студентів економічних спеціальностей, слухачів післядипломної освіти вищих навчальних закладів. Може бути використаний магістрами, аспірантами, викладачами, фахівцями економічного профілю.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

бухгалтерський облік, оподаткування, облік

Бібліографічний опис

Облік і оподаткування у питаннях та відповідях : навчально-методичний посібник / Є. В. Калюга [та ін.]. - К. : ЦП «Компринт» , 2017. - 375 с.