Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів

Анотація

Монографія присвячена дослідженням тазостегнового суглоба 87 видів птахів, що належать до 22 рядів класу птахів. Описано анатомічні особливості скелетно-м’язових структур тазостегнового суглоба, дана детальна характеристика його складових у різних видів птахів та проаналізовано фактори, які спричинили такі особливості їх будови. Монографія рекомендована науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти за напрямком підготовки «Ветеринарна медицина» та практикуючим лікарям ветеринарної медицини.

Опис

Рекомендовано до видання вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

ветеринарія, ветеринарна медицина, тазостегновий суглоб птахів

Бібліографічний опис

Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів : монографія / О. П. Мельник [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 243 с.

Зібрання