Використання фразеологізмів у професійному мовленні менеджменту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Розглянуто особливості спілкування менеджерів у професійній діяльності. На матеріалі англійської мови проаналізовано значення та роль фразеологізмів в діловому спілкуванні менеджера. Актуальність теми зумовлена сучасною тенденцією до зниження формальності у діловій комунікації, і, як наслідок, використання менеджерами фразеологізмів зростає. В статті розглядається як фразеологічна образність оживляє мовлення менеджера, надає йому іронічного чи жартівливого забарвлення, а також акцентується увага на необхідності запобігати можливим порушенням в міжкультурному діловому спілкуванні через не відповідні вживання чи переклад фразеологізмів.
Опис
Ключові слова
фразеологізм, фразеологічна образність, менеджмент, міжкультурна ділова комунікація, компетентність, глобальний менталітет, інформація
Бібліографічний опис
Данькевич Л.Р., Ямнич Н.Ю., Войтко Б.О. Використання фразеологізмів у професійному мовленні менеджменту / Л.Р. Данькевич, Н.Ю. Ямнич, Б.О. Войтко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 289-295