Енергоефективна система підтримання мікроклімату у птахівничих приміщеннях : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Монографія присвячена вирішенню науково-прикладного завдання, яке полягає в удосконаленні електротехнічного комплексу для підтримки нормованого мікроклімату в птахівничому приміщенні з застосуванням води підземних свердловин і теплообмінників-рекуператорів для охолодження і нагріву припливного повітря. Розглянуто різні способи обробки повітря в пташниках, наявні системи автоматизації та методи управління вентиляційно-опалювальних обладнанням для підтримки оптимального повітрообміну в пташниках. Проведено чисельне математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу вентиляційного повітря в птахівничих приміщеннях з використанням і без використання нової системи охолодження припливного повітря. З використанням програмного забезпечення САПР ANSYS Fluent отримані поля швидкостей, температур і тисків в приміщенні пташника. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано та розроблено нову електротехнічну систему підтримання мікроклімату в пташнику, яка базується на використанні води підземних свердловин із застосуванням теплообмінників-рекуператорів для охолодження та нагрівання припливного повітря в літній і зимовий періоди
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 р.)
Ключові слова
електромеханіка в тваринництві
Бібліографічний опис
Енергоефективна система підтримання мікроклімату у птахівничих приміщеннях : монографія / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 195 с. - ISBN 978-966-929-976-4
Зібрання