Хелати мікроелементів, їх технологія та застосування : монографія

Анотація

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України: протокол № 4 від 26 листопада 2016 року

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Хелати мікроелементів, їх технологія та застосування : монографія / М. О. Захаренко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2016. - 451 с.

Зібрання