Маркетинг

Анотація

Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації) як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна й цінова політика, цифровий маркетинг, маркетингова політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. Окремий розділ у підручнику займають питання логістики, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. За своїм змістом підручник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу, особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга – інформативна, дійсно цікаво написана. Матеріал викладено живою, легкою мовою. Підручник читається із задоволенням. Для студентів, які вивчають дисципліну «Маркетинг». Книга може бути корисною всім, хто цікавиться проблемами маркетингу.

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/ 18- Г- 791 від 13.09. 2006 р.) Рекомендовано до видання Вченою радою Київського кооперативного інституту бізнесу і права (Протокол № 9 від 20. 03. 2023 р.)

Ключові слова

маркетинг, marketing, marketingu

Бібліографічний опис

Маркетинг : підручник для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти / Р. І. Буряк [та ін.]. - 2-ге вид. перероб. та допов. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2023. - 537 с. - ISBN 966-8174-35-6