Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК

dc.contributor.authorСвітовий, Олександр Миколайович
dc.date.accessioned2023-06-08T08:53:22Z
dc.date.available2023-06-08T08:53:22Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThesis for a Doctor of Economics degree in specialty 08.00.03 «Economics and Management of National Economy». National University of Life and Environmental Science of Ukraine. Kyiv, 2021. The work identifies problems as well as argues and forms theoretical, methodological and organizational-economic provisions for the formation of value added in the grain products subcomplex of AIC. The methodology of scientific research of value added formation through the interrelation of theory and practice, principles, laws and methods of cognition has been improved. A strategy for value added management in the subcomplex has been developed, which allows obtaining maximum value added. The concept of intersectional approach to the formation of value added in the grain products subcomplex is proposed, as well as the conceptual foundations of state regulation of value added through strengthening vertical and horizontal integration, development of cooperation, creation of clusters. The determination of a model formatting the value of optimal value-added has been made, which takes into account influence of the main stimulating factors and optimizes sales of products of the grain product subcomplex with high value added for both, domestic and foreign markets. The paper also elaborates on the system of indicators to analyze value added and to estimate its structureuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. У роботі виявлено проблеми та аргументовано і сформовано теоретичні, методологічні та організаційні-економічні положення щодо формування доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі АПК. Удосконалено методологію наукового дослідження формування доданої вартості через взаємозв’язок теорії і практики, принципів, законів і методів пізнання. Розроблено стратегію управління доданою вартістю у підкомплексі, яка забезпечить одержання максимальної величини доданої вартості. Запропоновано концепцію міжгалузевого підходу до формування доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі, а також визначено концептуальні основи державного регулювання доданою вартістю через посилення вертикальної та горизонтальної інтеграції, розвиток кооперації, створення кластерів. Визначено модель формування оптимальної величини доданої вартості, яка враховує стимулюючий вплив основних факторів та оптимізує реалізацію продукції зернопродуктового підкомплексу з високою доданою вартістю як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Доповнено систему показників для аналізу доданої вартості та оцінки її структуриuk_UA
dc.identifier.citationОрганізаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК: автор. дис. ...доктора економічних наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" (економічні науки) / О.М. Світовий ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 41 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9884
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectдодана вартість, агропромисловий комплекс, зернопродуктовий підкомплекс, зерно, амортизація, заробітна плата, рента, прибуток, економічна ефективність, кооперація, вертикальна та горизонтальна інтеграція, кластеризація, міжгалузева концепція формування доданої вартості, стратегія управління доданою вартістюuk_UA
dc.titleОрганізаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПКuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Svitovyi_avtoreferat_orhanizatsiino.pdf
Розмір:
998.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання