Матеріали V міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни: теорія і практика» : присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України (м. Київ, 25-27 жовтня 2023 р.)

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників V міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки в умовах війни: теорія і практика», яка присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України. Висвітлено теоретичні і практичні питання сучасної аграрної науки, напрями їх вирішення та впровадження у виробництво

Опис

Ключові слова

аграрна наука в умовах війни, agricultural science in the conditions of war, Agrarwissenschaft unter Kriegsbedingungen, виклики сучасній аграрній науці, Herausforderungen für die moderne Agrarwissenschaft, challenges to modern agricultural science

Бібліографічний опис

Матеріали V міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни: теорія і практика» : присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України (м. Київ, 25-27 жовтня 2023 р.) : матеріали конференції / С.М. Ніколаєнко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 339 с. - ISBN 978-617-8351-50-2