Основи програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

В навчальному посібнику представлені: прості елементи мови, структури даних і вирази, класи пам'яті, логічні вирази, керуючі структури, відношення, логічні операції, умовні вирази, керуючі структури, масиви та покажчики, функції та структури, директиви препроцесора, файли, функції обміну з потоками, керування буферизацією та завдання, індивідуальні варіанти і приклади розв’язання завдань з лабораторних і самостійних робіт. Наведено перелік базової і допоміжної літератури для поглибленого вивчення курсу та онлайн ресурси. Посібник стане у нагоді для студентів, що вивчають основи програмування. Призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами»

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 8 від 28 лютого 2024 р.)

Ключові слова

Програмування, Programming, Інформаційні системи, Information systems, Інформаційні технології, Information Technology, Електроенергетика, Electric power industry, Інжиніринг електроенергетичних систем, Engineering of electric power systems

Бібліографічний опис

Основи програмування : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами / В. М. Смолій, О. І. Лісовиченко. - К. : НУБіП України, 2024. - 393 с.