Оптимізація технології вирощування життєстійкої молоді гібриду білого та строкатого товстолобів для зариблення водойм комплексного призначення

Анотація

У монографії отримано та проаналізовано основні особливості впливу технологічних параметрів на результати вирощування молоді гібриду білого із строкатим товстолобів у ставах за різного віку і маси тіла для зариблення природних водойм, та розроблено шляхи оптимізації технології вирощування життєстійкої молоді з метою отримання якісної товарної продукції. Робота рекомендована для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», можуть бути цінними для спеціалістів, що працюють у галузі рибного господарства, а також студентів природничих спеціальностей.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

рибництво, товстолоб, білий товстолоб, строкатий товстолоб

Бібліографічний опис

Оптимізація технології вирощування життєстійкої молоді гібриду білого та строкатого товстолобів для зариблення водойм комплексного призначення : монографія / А. А. Макаренко [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2022. - 252 с.

Зібрання