Практикум з Системного програмного забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ОС «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія. Розділи посібника охоплюють основні питання з обслуговування ОС Windows, зберіганням даних на дискових накопичувачах та архівації даних. Увесь матеріал подано у формі практичних задач, що доволі часто виникають як у адміністратора системи так і у звичайних користувачів. Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни "Системне програмне забезпечення".

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

системне прграмне забезпечення, програмне забезпечення, комп’ютерна інженерія, Windows

Бібліографічний опис

Практикум з Системного програмного забезпечення : навчальний посібник для студентів спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія» / Я. А. Савицька [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2020. - 265 с.