Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств : монографія

Анотація

У монографії висвітлено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність формування і використання ресурсно-технічного потенціалу аграрних формувань. Обґрунтовано стратегічні засади зміцнення ресурсно-технічного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування в нестійкому ринковому середовищі. Дане наукове видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців та керівників аграрного сектору економіки.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 2 від 23 вересня 2020 р.)

Ключові слова

економіка, виробництва сільськогосподарської продукції, підприємство

Бібліографічний опис

Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств : монографія / О. Ю. Єрмаков [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2020. - 190 с. - ISBN 978-617-7890-89-7

Зібрання