Заповідна дендросозофлора зони широколистяних лісів України

Анотація

У науковому виданні описано історію формування та сучасну мережу природно-заповідного фонду зони широколистяних лісів України. Комплексно і структурно проаналізовано раритетну фракцію його дендрофлори. Досліджена дендрофлора в умовах in situ, ex situ та in vivo складена автохтонними та екзотичними видами деревних рослин усіх біоморф, які мають офіційний статус відповідних рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального). Розглядається видова, категоріальна та регіональна репрезентативність стану збереження заповідної дендросозофлори, у тому числі й вікових дерев. Подається опис декоративності дендросозофітів та окреслюються аспекти їхньої ролі у фітоценодизайні. Видання розраховано на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола читачів, котрі зацікавлені охороною та фітоценодизайном раритетних видів деревних рослин

Опис

Рекомендовано до друку як монографію вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

дендрофлора, дендросозофлора, фітоценодизайн, лісостеп України

Бібліографічний опис

Заповідна дендросозофлора зони широколистяних лісів України : монографія / С. Ю. Попович [та ін.] ; За ред. С. Ю. Поповича. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2019. - 147 с. - ISBN 978-617-7804-26-9

Зібрання