Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі євроінтеграції: Монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ННЦ «ІАЕ»

Анотація

За результатами проведеного дослідження викладені основні теоретико- методологічні питання функціонування та економічний розвиток підприємств з виробництва олійних культур і продуктів їх переробки, розробки балансової моделі «витрати – випуск» та її оптимізації з визначення структури кінцевої продукції і прогнозування розвитку підприємств на ринку продукції олійних культур та продуктів їх переробки з врахуванням еколого-економічного кри- терію. Обґрунтовані техніко-економічні параметри заводу з виробництва біо- дизеля та автотранспортного перевезення із зон постачання насіння ріпаку за різних виробничих умов господарювання. Розрахована на наукових співробітників, магістрів і аспірантів економічного профілю, спеціалістів агропромислового виробництва

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 26 листопада 2014 року

Ключові слова

підприємництво, олієжировий підкомплекс, євроінтеграція

Бібліографічний опис

Зібрання