Contemporary literature of the English-speaking countries : a textbook for training students in accordance with Educational and Qualification level “Bachelor” in subject area 0203 “Humanities” of specialty 6.020303 “Philology” (full-time and part-time education) is given.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Навчальний посібник спрямовано на вироблення у студентів цілісної когнітивної картини про сучасну літературу англомовних країн, особливості розвитку історичних літературних періодів та їхні відмінності, різноманітні жанри, широко вживані в сучасній літературі англомовних країн, а також поглиблення навичок володіння іноземною мовою на базі читання та аналізу художніх творів різних жанрів в оригіналі. Призначається студентам та викладачам філологічних факультетів вищих навчальних закладів України.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 30.10.2015 р.)
Ключові слова
літературознавство, література англомовних країн
Бібліографічний опис
Contemporary literature of the English-speaking countries : a textbook for training students in accordance with Educational and Qualification level “Bachelor” in subject area 0203 “Humanities” of specialty 6.020303 “Philology” (full-time and part-time education) is given. / Н. О. Арістова. - К. : 2015. - 240 с.