Комп’ютерні системи : навчальний посібник

Анотація

Метою даного навчального посібника є ознайомлення студента з основними класами сучасних комп’ютерних систем, принципами їх організації, функціонування, ефективного застосування та тенденціями їх розвитку. Останній розділ присвячено сучасним прикладам вітчизняних систем класу MIMD - теоретичним основам, методам і засобам побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів реального часу. Автори сподіваються, що посібник буде корисний також аспірантам, викладачам та іншим фахівцям за даною тематикою.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

комп’ютерні системи

Бібліографічний опис

Комп’ютерні системи : навчальний посібник / М. І. Васюхин [та ін.]. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 270 с.