Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, CO, Ni)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Експо-друк

Анотація

Вперше проведено систематичне дослідження розчинності та взаємодії оксиду Mn2O3 в розплавлених фосфатах лужних металів у широкому діапазоні температур та мольних співвідношень M2O:P2O5. Досліджено вплив відповідних фторидів лужних металів на взаємодію та розчинність оксидів Mn2O3, NiO та CoO в фосфатних та фторидофосфатних розплавах M2O-P2O5- MехOу-MF. В результаті проведених досліджень синтезовано 40 сполук, з яких 10 одержано вперше. Проведено повний рентгеноструктурний аналіз 9 подвійних фосфатів лужних металів та мангану і кобальту (ІІ). Одержано нові складні подвійні фосфати лужних металів та мангану, що містять різні фосфатні аніони. Показана можливість синтезу подвійних фосфатів лужних металів та мангану (ІІІ) при використанні нітратів лужних металів в ролі окисника. Встановлено умови утворення фосфатних сполук та досліджено їх деякі фізико-хімічні властивості. Запропоновано ряд систем для вирощування монокристалів подвійних фосфатів лужних та 3d-металів. Монографія може бути використана у закладах вищої освіти, наукових установах та при викладанні спецкурсів для студентів та аспірантів "Хімія розплавлених солей" та "Хімічні реакції в розплавах".

Опис

Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування

Ключові слова

хімія, подвійні фосфати лужні, 3d-метали, Mn, CO, Ni

Бібліографічний опис

Лаврик, Р.В. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, CO, Ni) : монографія / Р. В. Лаврик. - К. : Експо-друк, 2023. - 182 с.

Зібрання