Управління якістю підготовки випускників вищих навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії з позиції реалізації ідеології людино центризму досліджується проблема підвищення якості професійної освіти шляхом підготовки фахівців, здатних самореалізуватися у сфері трудової діяльності з урахуванням вимог ринку праці (роботодавців). Автор пропонує оригінальну технологію підготовки конкурентоспроможних випускників згідно новому стандарту – паспорту компетентностей, - який формується спільно з роботодавціями за допомогою державних центрів зайнятості. Книга адресована аспірантам, вченим, викладачам та державним діячам, предметом дослідження чи об’єктом управління яких є якість професійної освіти в країні.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 26.10.2016р.

Ключові слова

якість професійної освіти, професійна освіта

Бібліографічний опис

Управління якістю підготовки випускників вищих навчальних закладів : монографія / С. В. Мудра. - К. : , 2016. - 211 с.

Зібрання