Physical and chemical parameters of chops model compositions with using of flax seed

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Physical and chemical parameters of chops model compositions using flax seeds was studied. Found that using of flax seeds in the chops model compositions in the amount of 5% promotes the waterretaining capacity, therefore, the texture and richness of products are improved.
Опис
Були вивчені фізико-хімічні параметри моделей композицій відбивних з використанням насіння льону. Встановлено, що використання насіння льону у котлетних модель композиціях в кількості 5% підвищує водоутримуючу здатність, тому, текстура і соковитість продуктів поліпшується.
Ключові слова
chopped semi-finished products, model compositions, flax seed, fatty stuff, physical and chemical, structural and mechanical properties, рубані напівфабрикати, модельні склади, насіння льону, жирні речі, структурно-механічні властивості, фізикохімічні
Бібліографічний опис
Physical and chemical parameters of chops model compositions with using of flax seed / I.A. Veretynska, Yu.G. Sukhenko, N.M. Slobodyanyuk // Техніка та енергетика. - К. : НУБіП України, 2018. - Том 9, № 2. - С. 85-88