Хеджування ф’ючерсами і опціонами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

Навчальний посібник висвітлює теоретичні та практичні аспекти хеджування на біржовому ринку. Основна увага приділена особливостям управління ціновими ризиками на ринку сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник відповідає робочій програмі підготовки магістрів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України в 2018р.

Ключові слова

біржовий ринок, ф’ючерси, опціони, хеджування

Бібліографічний опис

Хеджування ф’ючерсами і опціонами : навчальний посібник / М.О. Солодкий, В.О. Яворська ; За ред. М.О. Солодкого. - К. : ЦП "Компринт", 2018. - 398 с.