Геодезичні роботи у землеустрої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику викладено відомості про геодезичні роботи, що виконуються при розробці та складанні проектів землеустрою, сіль- ськогосподарської меліорації, планування і забудови сільських населених пунктів; наведено характеристику планово-картографічного матеріалу, який використовують у землеустрої, геодезичні методи проектування і перенесення проектів у натуру з аналізом точності виконаних робіт. Ви- світлено питання вибору масштабу та висоти перерізу рельєфу при про- веденні топографо-геодезичних робіт у землеустрої. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, науковців, викладачів, фахівців землевпорядної служби.

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів

Ключові слова

геодезичні роботи, роботи у землеустрої, землеустрій, геодезія

Бібліографічний опис

Бутенко, Євген Володимирович. Геодезичні роботи у землеустрої : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Бутенко, І.П. Купріянчик. - К. : МВЦ "Медінформ", 2012. - 304 с. - ISBN 978-966-409-101-2