Технології проектування комп'ютерних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику, відповідно до навчального плану, містяться теми, які в певній мірі дозволяють студентам оволодіти методами аналізу й синтезу комп’ютерних систем за допомогою найбільш поширених CASE-засобів. Навчальний посібник містить ґрунтовний теоретичний матеріал, що супроводжується достатньо великою кількістю графічних зображень, схем та прикладів розв’язання конкретних задач з використанням CASE-засобів для проектування комп’ютерних систем, дослідження та проектування цифрових систем на лабораторному стенді DE0 та у САПР Quartus II: Позитивним фактом для навчання студентів однойменної дисципліни є наявність у посібнику достатньої кількості прикладів та задач із використанням програмно-технічних засобів Слід зазначити, що необхідність такого видання вкрай гостра, у зв’язку з відсутністтю україномовного контенту та інших підручників із такої дисципліни. Посібник являється актуальним, написаний на сучасному високому рівні, відповідає усім основним вимогам щодо такого роду робіт для ЗВО, якісно сприятиме підготовці фахівців зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

комп’ютерні системи, комп’ютерна інженерія, CASE-засоби, САПР Quartus II

Бібліографічний опис

Технології проектування комп'ютерних систем : навчальний посібник із дисципліни "Технології проектування ком'ютерних систем" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія". Частина 1. Проектування цифрових систем у САПР Quartus II та лабораторному стенді DEO / В. А. Лахно [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП України, 2019. - 250 с.