Геоінформаційні системи в екології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В підручнику висвітлені основні геодезичні полігонні (польові) геопросторові дослідження із апробацією роботи інновінг Smart-інструментарію передкартографічних досліджень. Розглядаються теми алгоритмічного проєктування діджиталізованих полігонних картографо-геодезичних експедиційних пікетажних коридорів моніторингу довкілля-простору. Технологічно це реалізовно на прикладах математичних моделей роботи Android-програм високоточного супутникового Gadget-координатного визначення джерел забруднення з метою визначення топографічних змін ландшафтів забудованих (міських) та природних ландшафтів. Інноваціною є тема геоматичної парадигми екологічного моніторингу, що ґрунтується на девайсовій геодетиці та геоіконічній концепції геоінформаційної інтерпретації просторів та довкілля. Обґрунтована картосемантика та картопрагматика картографічних легенд екологічних та природоохоронних карт. Укладена нова класифікація природокористувальницьких карт території великого міста (на прикладі Києва). Складений математичний алгоритм автоматизованої геоінтелектуальної системи ескізування бібліотек умовних позначень екологічних карт та атласів для спеціальних геоінформаційних систем. Представлений навчально-науковий матеріал комплексного еколого-природоохоронного моніторингу довкілля м. Києва за допомогою Gadget-геодетики та мобільних картографічних систем. Важливою складовою змісту підручника є навчання методикам релазіації екологічного моніторингу під час надзвичайної ситуації воєнного характеру. При вивченні дисципліни робиться наголос на тематичні розділи наступного контенту: теорія релазіації екологічного моніторингу підсупутниковими технологіями Близького Космосу (Космосфери), прийоми інтерпретації та ідентифікації об’єктів довкілля при дешифруванні космічних знімків. На прикладах продемонстровані технологічні особливості функціонування геоінтелектуальної системи прийняття екологічних рішень у м. Києві. Показані методики складання її архітектури, структури та технічних модулів забезпечення безперебійного інтерактивного екологічного картографування м. Києва. Розрахований на здобувачів другого та третього рівнів вищої освіти природничих, географічних, інформаційних та технічних галузей знань.

Опис

Ключові слова

геоінформаційні системи, екологія, геоінформатика

Бібліографічний опис

Шевченко, Р.Ю. Геоінформаційні системи в екології : електронний підручник для здобувачів другого та третього рівня вищої освіти галузей знань: 10 – «Природничі науки», спеціальностей 101 – «Екологія», 103 – «Науки про Землю», 106 – «Географія»; 12 – «Інформаційні технології», спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»; 18 – «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту навколишнього середовища»; 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» / Р. Ю. Шевченко. - К. : , 2022. - 224 с.