Агрозоологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

Посібник є адаптованим перекладом практикум а Б.А. Кузнєцо ва, А.З. Чєрнова, П.Н. Катонова з курс у зоології. В загальній частині посібника розглядається будова та розвиток тварин, еволюція тваринного світ у, а також сучасна систематика тваринного світу. Для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти ОС «Бакалавр » із ціальності «Захист і карантин рослин» в аграрних вищих навчальних закладах

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Агрозоологія

Бібліографічний опис

Агрозоологія : навчальний посібник / Р. В. Яковлєв. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 472 с