Агрозоологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "Компринт"
Анотація
Посібник є адаптованим перекладом практикум а Б.А. Кузнєцо ва, А.З. Чєрнова, П.Н. Катонова з курс у зоології. В загальній частині посібника розглядається будова та розвиток тварин, еволюція тваринного світ у, а також сучасна систематика тваринного світу. Для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти ОС «Бакалавр » із ціальності «Захист і карантин рослин» в аграрних вищих навчальних закладах
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
Агрозоологія
Бібліографічний опис
Агрозоологія : навчальний посібник / Р. В. Яковлєв. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 472 с