Господарський процес

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням внесених змін господарського процесуального законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. У цьому виданні узагальнено низку питань, що висвітлені в науковій та навчальній літературі з господарського процесуального права. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №3 від 27 вересня 2023 р.)

Ключові слова

Господарське право, Господарський процес, Gospodarsky process, Gospodarske right, Gospodarske richtig, Gospodarskie racja

Бібліографічний опис

Господарський процес : підручник / О. П. Світличний. - 2 вид., перероб. і доп. - К. : НУБіП України, 2023. - 342 с.