Інститут адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності: сучасний стан та шляхи удосконалення: Монографія

Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Важливість і динамічність процесів, що відбуваються у нашій державі, прийняття нових нормативно-правових актів потребують як нового погляду на сутність і зміст адміністративної відповідальності в цілому, так і адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності. Встановлення правового режиму у сфері провадження господарської діяльності передбачає не лише формування правил дотримання основних положень законів України та інших нормативно-правових актів, механізму контролю за такою діяльністю, а й механізму захисту порушених прав і притягнення правопорушників до відповідальності, що містять певні позбавлення та обмеження майнового та іншого характеру. Розрахована на науковців, юристів-практиків, керівників та працівників органів внутрішніх справ, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 6 від 26 лютого 2014 р.)

Ключові слова

Адміністративна відповідальність, порушення порядку провадження, господарська діяльність

Бібліографічний опис

Зібрання