Нормотворчий процес та правозастосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Нормотворчий процес та правозастосування». Посібник буде корисний студентам, слухачам не юридичних факультетів, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти для всіх, хто цікавиться підвищенням правової обізнаності

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 10 від 22 червня 2022 року)

Ключові слова

нормотворчий процес, правозастосування

Бібліографічний опис

Нормотворчий процес та правозастосування: навчльний посібник / О. В. Попова. - К. : НУБіП України, 2022. - 170 с.