Інформаційні ресурси забезпечення соціально-педагогічної діяльності : навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються ресурси забезпечення соціально-педагогічної діяльності. Здійснено аналіз та класифікацію понять «ресурси», «інформаційні ресурси», «ресурси соціально-педагогічної діяльності». На основі нормативно-правового забезпечення здійснено законоджавчу базу інформаційних ресурсів; класифікацію державних і національних інформаційних ресурсів. На сучасному етапі розкрита роль соціальних мереж у соціально-педагогічній діяльності; а також на прикладах показано роботу з інструментами інформаційних ресурсів у діяльності соціального педагога/фахівця із соціальної роботи.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 р.)

Ключові слова

інформаційні ресурси

Бібліографічний опис

Інформаційні ресурси забезпечення соціально-педагогічної діяльності : навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Н. Т. Тверезовська, Л. В. Вікторова, А.Б. Кочарян. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2017. - 418 с. - ISBN 978-966-929-700-6 :