Сільськогосподарське хеджування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "Компринт"
Анотація
Навчальний посібник розроблений для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Навчальний посібник відповідає робочій програмі вибіркової дисципліни «Сільськогосподарське хеджування», передбаченої навчальним планом для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
Біржовий ринок, Сільськогосподарське хеджування
Бібліографічний опис
Сільськогосподарське хеджування : навчальний посібник / М. О. Солодкий, В. О. Яворська, Ю. В. Рубан. - К. : ЦП "Компринт", 2021. - 575 с.