Лісівництво

Анотація

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету 6iopecypciв i природокористування України (протокол № 4 від 24 листопада 2021 року)

Опис

У підручнику розкрито значення лісу як одного з найважливіших чинників біосфери Землі. У першій частині «Лісознавство» висвітлено значення лісу як природної екосистеми, його екологію, морфологію, поновлення та формування, а також витоки, становлення й розвиток вітчизняної лісової типології. У другій частині «Практичне лісівництво» наявні питання головного користування лісом, рубок формування і оздоровлення лісів та підвищення їх продуктивності. У третій частині «Рекреаційне лісівництво» надана характеристика лісовим і лісопарковим ландшафтам, висвітлена рекреаційна оцінка лісів, питання ландшафтних рубок та інших заходів з формування і оздоровлення лісів, підвищення рівня рекреаційних властивостей лісів, особливості рекреаційного лісівництва. У четвертій частині «Захист лісу» стисло наведено відомості щодо основних видів шкідливих комах-фітофагів лісових насаджень, викладено основи визначення комах за типами пошкодження та наведено фенограми, строки та способи нагляду і обліку чисельності шкідників, висвітлено основні збудники хвороб. 3міст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Лісівництво». Підручник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового та садово-паркового господарства

Ключові слова

Лісівництво

Бібліографічний опис

Лісівництво : підручник / П. П. Яворовський [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 654 с.