Особливості обміну вуглеводів у свиней різних типів вищої нервової діяльності : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Експо-друк

Анотація

Монографія присвячена дослідженням особливостей обміну вуглеводів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного подразника та «Йодіс-концентрату». Вперше досліджено показники обміну вуглеводів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного подразника. Встановлено, що у свиней сильного врівноваженого рухливого типу порівняно з іншими тваринами за дії технологічного подразника та «Йодіс-концентрату» обмінні процеси мають найбільшу інтенсивність. Встановлено кореляцію основних властивостей коркових процесів з показниками обміну вуглеводів до та під час дії технологічного подразника: найбільш тісні взаємозв’язки стосуються врівноваженості та рухливості коркових процесів. Найбільший вплив на показники обміну вуглеводів у організмі свиней здійснюють сила та врівноваженість коркових процесів збудження і гальмування. Досліджений вплив «Йодіс-концентрату» на показники метаболізму вуглеводів у організмі свиней. Встановлено прискорення обміну вуглеводів у свиней різних типів нервової системи, а найбільш активну реакцію зафіксовано у тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності. За допомогою експрес-методики дослідження умовних рефлексів у свиней можна за 20–30 хвилин експерименту з’ясувати тип нервової системи у виробничих умовах. Це дозволяє швидко підібрати тварин за особливостями вищої нервової діяльності для створення високопродуктивного, стійкого до стресів стада з оптимальним перебігом метаболічних процесів.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4, від «22» листопада 2015 р.

Ключові слова

фізіологія, свині, вища нервова діяльність, показники обміну вуглеводів, технологічний подразник, Йодіс-концентрат

Бібліографічний опис

Особливості обміну вуглеводів у свиней різних типів вищої нервової діяльності : монографія / В. О. Трокоз, В. В. Шестеринська. - К. : Експо-друк , 2017. - 111 с.

Зібрання