Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукової проблеми щодо підвищення продуктивності буряків цукрових завдяки впровадженню комплексу агротехнологічних заходів вирощування, спрямованих на забезпечення максимальної продуктивності та високих технологічних якостей коренеплодів. Установлено, що між лабораторною, ґрунтовою і польовою схожістю існують тісні кореляційні взаємозв’язки (r = 0,95–0,96). Зі збільшенням лабораторної схожості насіння спостерігалося зростання ґрунтової і, відповідно, польової схожості висіяного насіння. Щодо впливу сортових властивостей гібридів на схожість, то істотної різниці не було зафіксовано. Експериментально доведено, що визначальним чинником продуктивності буряків цукрових є забезпечення рослин необхідною кількістю вологи для їх росту і розвитку впродовж усього вегетаційного періоду. Дослідження та розрахунок максимальної врожайності з урахуванням запасів продуктивної вологи разом з опадами впродовж вегетаційного періоду в роки проведення дослідів засвідчили, що в зоні нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України вона може становити у межах 58,3–60,0 т/га

Опис

Ключові слова

буряки цукрові, лабораторна схожість, фотосинтетична продуктивність, біологічні форми, густота рослин, позакореневе підживлення, продуктивність, економічна ефективність, енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / Л. М. Карпук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 45 с

Зібрання